FEITEN

Feiten over huiselijk geweld

 

 Deze website is speciaal gemaakt voor mensen die slachtoffer zijn geworden door huiselijk geweld van hun partner en die op zoek zijn naar zinvolle en praktische informatie. 

Deze website geeft ook tips hoe je een slachtoffer die te maken heeft met huiselijk geweld kunt steunen.

In deze website wordt de dader aangeduid met “hij” en het slachtoffer met ‘zij”. Ook mannen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld door hun partner. De realiteit is dat huiselijk geweld door partners in 80% van de situaties door mannen wordt gepleegd.

 

Ik ben zelf slachtoffer geworden van huiselijk geweld door een ex-partner. Destijds zocht ik tevergeefs naar zinvolle en praktische informatie hoe daarmee om te gaan en vooral hoe er UIT te komen. Ik vond de algemene websites van de hulpverlenende instanties , las allerlei onderzoeken die mij niet verder hielpen, stootte op vreselijke verhalen van
medeslachtoffers op weblogs, etc. Maar wat ik zocht, vond ik niet. Ik kreeg het gevoel maar wat rond te dobberen en opnieuw het wiel te moeten uitvinden die  ongetwijfeld al door andere vrouwen is uitgevonden. Dat is de reden dat ik met deze website ben gestart.

 

Op deze manier hoop ik mijn nare ervaringen om te kunnen zetten in een positieve bijdrage naar anderen.